Mobiltribune 130 seter

130 sitteplasser med tak og vindskjerming på sidene.

Kapasitet: 130 sitteplasser
Monteringstid: 60 min, 1 pers
Mål oppslått:
Høyde: 6,1m
Dybde: 6m
Lengde: 10m
Mål sammenslått:
Høyde: 3,6m
Dybde: 2,45m
Lengde: 11,9m
El-tilkobling: 230V CEE stikk
Bæreevne gulv: 300kg/m2
Bæreevne tak: Max 8 cm snø
Vindhastighet: 70 km/2
Sideduk: Nett
Tak- og ryggduk: Brannhemmende PVC

Liknende produkter