Hilti DX 460 boltepistol

Boltepistol for direkte innfesting i betong og stål

Boltepistol for direkte innfesting i betong og stål

Kan brukes til nesten alle applikasjoner og er den mest allsidige

Fester spiker til betong og stål

Fester magasinert spiker opptil 72 mm lengde

Fester stålskiver sammen med magasinert spiker

Fester forskalingsanslag og plastskiver med magasinert spiker

Fester gjengebolter til stål og betong

Rask og økonomisk grunnet magasinet som gjør at det blir få ladegrep

Meget lett å vedlikeholde, ingen problem å demontere eller montere

Raskt og enkelt å endre styrkenivået som fører til riktig bruk av verktøyet

Fornyet og forbedrede deler gjør den mer robust