GP link

Stabil og sikker betongbarriere

GP-LINK 1.5 er laget av betong og har en patentert skjøt.
Betongelementets vekt gir en unik mulighet til å jevnt og fange kolliderende kjøretøy.
GP-Link 1.5 er godkjent av Statens Vegvesen som midlertidig rekkverk på offentlig vei i Norge. GP-Link 1.5 er kollisjonstestet ved VTI i Linköping, CE-merket og godkjent for bruk i Europa og i USA.

Sertifiseringer SS-ENV-1317-2
Hovedmateriale Betong
Høyde 870
Bredde 450
Lengde 3000
Totalvekt 1500
Vekt/meter (kg) 500
Kapasitetsklasse Arbeidsbredde Skaderisikoklasse Testet lengde
T3 W4 A 39
N2 W5 B 96

Liknende produkter