Glassblåser DB500

DB500 bruker en blanding av vann, luft og slipemiddel for å fjerne overflateforurensninger og belegg, og gir en ren overflate uten klamrende støv. 

Rommer 90kg slipemiddel pr fylling

Rommer 75liter vann pr fylling (ved våtblåsing)

~60 minutters blåsetid per fylling

Vekt: 167kg

Driftstrykk: 30-150 PSI