Bomag BW 213 D-5 valsetog

Vals i  tungvektsklassen

  • BW213 D-5 er markedsleder i 13-tonnsklassen og benyttes til komprimering av medium og store veiprosjekter på fyllinger.
  • Valsetoget komprimerer materialer som stein, sand, jord og pukk.
  • Driftsvekt                  12 510 kg
  • Motor                         Deutz steg 4 med katalysator og Adblue
  • Arbeidsbredde          213 cm
  • Statisk linjelast         35,2 kg/cm
  • Amplitude                  1,90/0,95
  • Sentrifugalkraft        258/190